Yhdistyksen historiaa

American Car Club Oulu ry perustettiin 17.9.1979 pyrkimyksenään tuoda amerikanautoharrastusta tunnetuksi suuren yleisön keskuudessa. Toinen päätarkoitus oli tarjota jäsenistölle mahdollisuus kanssakäymiseen, sekä kehittää harrastusta varsinkin Pohjois-Suomessa mm. luomalla suhteet muualla Suomessa toimiviin saman alan järjestöihin. Toiminta nojaa näihin asioihin vielä nykyäänkin.

Kerhon jäsenet kokoontuivat aluksi kerhotalolla Maikkulassa Sittemmin yhdistyksen vaurastuttua ja kunnollisten rakentelu-, kokootumistilojen tarpeen kasvaessa päätettiin talkootöillä rakentaa oma kerhotalli Ruskoon Liusketielle. Työt aloitetiin –85 ja talli oli käyttökunnossa –90.